n regels begin body: 1
n regels begin body2: 1
n regels begin body3: 1

               

i2 1=
         


Analyse van 0 gemaakte sommen. Nog 8 te gaan.
i2. Inwisselen onder elkaar, video- en kleursteun, tot 30. (), anoniem.


a13+7
Nog niet
gemaakt.
   13+8
Nog niet
gemaakt.
   12+9
Nog niet
gemaakt.
   12+8
Nog niet
gemaakt.
   14+9
Nog niet
gemaakt.
   15+5
Nog niet
gemaakt.
   15+7
Nog niet
gemaakt.
   15+5
Nog niet
gemaakt.
   8
b


Deze leerstap (i2).
Inwisselen onder elkaar, video- en kleursteun, tot 30.

Dat inwisselen is aanzienlijk lastiger dan veel volwassenen en ook rekenmeesters denken. Bij 9+2 schrijven alle volwassenen ijskoud 9+1=1. De nul van 10 wordt onder de eenheden getoverd. Natuurlijk begrijpen kinderen dit niet. Verder wordt de procedure aan het oog onttrokken door de som lineair en horizontaal te tonen. Er zijn nogal wat wiskundige en psychologische argumenten om dat niet te doen. De meeste rekenmethoden doen dit wél. Hier gaat eerst alles onder elkaar. Daarna ook naast elkaar. Speciaal voor de rekenmethoden en de rekentoetsen.

Verder onthullen we hier het gegoochel met tienen en enen door de enen groen en de tienen blauw te kleuren. Dat communiceert ook gemakkelijker met het kind.

Laat de video gewoon een paar keer zien. Zet hem stil. Vraag wat er (gaat) gebeuren. Het kan even duren voor het tiental bij het kind valt.

Geen link.


Naar alle 59 leerstappen.
Alle 59 leerstappen en 1459 sommen.